G R E S K   O V E R S E T T E R   O G   T O L K
K i r i a k i   P a p a d o p o u l o u   S a m u e l s e nTilbake til åpningsside
Bøker jeg har oversatt Bøker jeg har redigert


PublikasjonerSamuelsen, Kiriaki Papadopoulou
Νορβηγική : Η γενική εικόνα της μεταφρασμένης νεοελληνικής λογοτεχνίας. - S. 189-199
I: "... γνώριμος και ξένος..." Η νεοελληνική λογοτεχνία σε άλλες γλώσσες : Αγγλική, αλβανική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανέζικη, γλώσσες της Ισπανίας, ιταλική, νορβηγική, ολλανδική, πορτογαλική, ρουμανική, ρωσική, σερβική, σουηδική, τουρκική, φιλανδική / επιμέλεια Βασίλης Βασιλειάδης. – Thessaloniki : Centre for the Greek Language, 2013. - 328 s. 
ISBN 978-960-7779-54-0
Artikkel om oversettelser av moderne gresk litteratur til norsk.

Samuelsen, Kiriaki Papadopoulou
Inspection, recording, classification and evaluation of Modern Greek literary translations into foreign languages (section of Norwegian Language).
- Thessaloniki : Centre for the Greek Language, 2005. - 170 s.
Report submitted to the Centre for the Greek Language, Thessaloniki, Greece.

Samuelsen, Kiriaki Papadopoulou
Exploring cultural norms. – S. 37-40, Your ideal culture. – S. 60
I: Learning partnerhips project ”Knowing me, knowing you”: the manual of methods (Under the Program Socrates Grundtvig 2). – Vilnius : Centre for Civic Initiatives, 2005. - 76 s.

Samuelsen, Kiriaki Papadopoulou
Follo-modellen : modell for brukeropplæring i skolebiblioteket ved Follo folkehøgskole basert på samarbeidslæring. - S. 74-77
I: Hjertebank : for et aktivt skolebibliotek. – Oslo : Læringssenteret, 2003. - 80 s.
ISBN: 82-486-0954-5


Samuelsen, Kiriaki Papadopoulou
Skolebiblioteket på Follo folkehøgskole og i folkehøgskolen for øvrig. - S.: 25-26
I: Folkehøgskolen. - Årg. 98, nr 4/5 (2002)


Samuelsen, Kiriaki Papadopoulou
Nygresk litteratur i Norge: en bibliografi over litteratur av og om nygreske forfattere 1951-1984.
Oslo : Statens bibliotekhøgskole, 1986. – 110 s.
Hovedoppgave ved Statens bibliotekhøgskole.

 

 


GRESK OVERSETTER OG TOLK K Samuelsen Organisasjonsnummer: 990 566 062