G R E S K   O V E R S E T T E R   O G   T O L K
K i r i a k i   P a p a d o p o u l o u   S a m u e l s e n  Tilbake til åpningsside  
     
Oversettelser av bøker Publikasjoner Bøker jeg har redigert
  Ressurser i norsk opplæring  

Navn: Kiriaki Papadopoulou Samuelsen
Adresse: Idrettsveien 22
Postadresse: 1540 Vestby
Telefon, mobil: + 47 97 62 49 35
E-post: kiriasa@hotmail.com
Språk (statsautorisert) Fra: Norsk, gresk Til: Gresk, norsk
Bakgrunn: Opprinnelig gresk, bosatt i Norge siden 1981.
2014-2015: Tolking i offentlig sektor - tolkeutdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus 
2008: Autorisasjon som statsautorisert translatør fra gresk til norsk.
2008 - 2009: Studier i oversettelse ved "Metafrasi School of translation studies" i Aten.
2002: Norsk som andrespråk Universitetet i Bergen.
2000 Bevilling som statsautorisert translatør fra norsk til gresk.
1999: Administrativ databehandling Høgskolen i Hedmark.
1983 - 1986: Bibliotekareksamen. Statens bibliotekhøgskole.
1981-1982: Norsk for utlendinger Universitetet i Oslo.
1974-1978: Cand.mag.-grad. Universitetet i Thessaloniki, Hellas. (Engelsk, klassisk og nygresk, latin, pedagogikk).
Erfaring som bibliotekar og lærer i engelsk, gresk og norsk.
Siden 2000 frilans oversetter mellom norsk og gresk: rettsdokumenter, shipping, økonomi og sivile saker, attester og forskjellige faglige tekster - administrative, medisinske og tekniske.
Har oversatt fire fagbøker/saksprosa fra norsk til gresk, og to romaner.
Spesialområder: Oversetter alle typer tekster. Omfattende erfaring i oversettelse av rettsdokumenter. Oversetter også fra engelsk til gresk. Språkspørsmål og språkvask.
Tolk: Alle typer tolking mellom norsk og gresk. Oppført i Nasjonalt tolkeregister.

 
GRESK OVERSETTER OG TOLK K. Samuelsen                       Organisasjonsnummer: 990 566 062